I to the U

“Tình yêu không có lý do để bắt đầu, chỉ có lý do để kết thúc”. Cơ mà đến giờ vẫn chẳng có lý do chính đáng nào để ngừng yêu IU.
Nếu IU là điện tích dương, em nguyện làm điện tích âm để không ngừng tiến đến
Nếu IU là enzyme, em nguyện làm substrate để cùng tạo nên điều kỳ diệu.
Em đã tìm đến IU, bước vào IU, cơ mà chưa chịu bước ra, có phải bởi vì duyên phận chưa cho ta rời xa nhau?!
Nghiêm túc mà nói, nếu không phải là IU, nếu không học tại IU, hiện tại mình sẽ như thế nào nhỉ?!
Tự tin giao tiếp nhờ môi trường tại IU
Mạnh mẽ nhờ cuộc sống tại IU
Cứng rắn nhờ những thử thách tại IU
15 năm duy trì và phát triển, một cột mốc đáng nhớ, cột mốc để nhìn lại quá khứ để thầm cảm ơn và nhìn về tương lai để phát triển.
Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những điều khác biệt nhé – My IU

internationa.png