Năm tháng có thể cho là rực rỡ

Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là bước vào IU
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là thầy cô giảng viên
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là anh chị tiền bối cùng ngành
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là những lần trốn học mà lớp lại điểm danh
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là những lần “mém” bị cấm thi và bị cấm thi
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là những lần đi thi quên mang não
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là mặt đối mặt với bà chị “Nguyễn Thị Cuộc Đời”
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là những khoảng thời gian chạy chương trình
Năm tháng có thể cho là rực rỡ đó là thời gian cả bọn ăn ngủ cùng nhau vượt qua khó khăn
Và năm tháng có thể cho là rực rỡ là ngậm ngùi tiễn bạn cùng tuổi ra trường
Còn mình thì tiếp tục viết lên hành trang “Năm tháng có thể cho là rực rỡ” tại IU…